| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دانلود فایل مجموعه مقالات کنفرانس

اطلاعیه خطاب به شرکت کنندگان محترم سمپوزیوم:
احتراما به اطلاع می رساند، فایل PDF مجموعه چکیده مقالات سمپوزیوم بارگذاری شده است.

با سپاس از صبوری و همکاری شما

اطلاعیه خطاب به شرکت کنندگان محترم سمپوزیوم:

احتراما به اطلاع می رساند، فایل PDF مجموعه چکیده مقالات سمپوزیوم بارگذاری شده است.
می توانید آن را از لینک زیر دانلود کنید:

http://uptobox.com/2y8mzf91qceq

با سپاس از صبوری و همکاری شما
 
دبیرخانه سمپوزیوم


بازگشت1394/06/14