| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نحوه تهیه پوستر

آن دسته از عزیزانی که مقالات آنها در قسمت پوستری پذیرفته شده است حداکثر تا ساعت 24 شنبه مورخ 9 خردادماه فایل پوستر را ارسال نمایند.
نمونه فایل پوستر در تب اطلاع رسانی-فایل ها ، قابل دانلود می باشد.
بعد از درست کردن فایل های پوستری آن را زیپ کرده و از قسمت کنترل پنل کاربران( ارسال فایل)- ارسال فایل زیپ شده- اقدام به ثبت پوستر نمایند.

 

بازگشت1394/03/08