| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

کارگاه آموزش کاربردی سنجش از دور در منابع آب

1394/03/09
توسط گروه منابع آب دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ظرفیت 20 نفر

16 ساعت,9 و 10 خرداد 94,هزینه ثبت نام: 300 هزار تومان (شامل پذیرایی و ناهار)
50 درصد تخفیف ویژه دانشجویان، با ارائه کارت دانشجویی

لينك اصلي

کارگاه آموزش کاربردی مدل SWAT در هیدرولوژی

1394/03/10
توسط گروه منابع آب دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ظرفیت 20 نفر

مدت: 8 ساعت,تاریخ: 10 خرداد,هزینه ثبت نام 150 هزار تومان (شامل پذیرایی و ناهار)
30 درصد تخفیف ویژه دانشجویان، با ارائه کارت دانشجویی

لينك اصلي

کارگاه آموزش کاربردی ArcGIS 10.2 در منابع آب و هیدرولوژی

1394/03/11
توسط گروه منابع آب دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ظرفیت 20 نفر

مدت: 16 ساعت,تاریخ: 11 و 12 خرداد,هزینه ثبت نام 550 هزار تومان (شامل پذیرایی و ناهار)
50 درصد تخفیف ویژه دانشجویان، با ارائه کارت دانشجویی

لينك اصلي

کارگاه آموزش نرم افزار HEC-HMS

1394/03/11
توسط گروه منابع آب دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ظرفیت 20 نفر

مدت: 12 ساعت,تاریخ: 11 و 12 خرداد,هزینه ثبت نام 200 هزار تومان (شامل پذیرایی و ناهار)
30 درصد تخفیف ویژه دانشجویان، با ارائه کارت دانشجویی

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر